aplikacja_program_lojalnosciowy

APLIKACJA WEBOWA
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

logo JCB

Coraz częściej programy lojalnościowe zaczynają służyć jako platforma komunikacji z klientem. Co więcej, wiele firm stosuje systemy do zarządzania programem lojalnościowym jako wewnętrzny system CRM, w którym znajdują się wszystkie dane na temat klientów. Program jest narzędziem operacyjnym opierającym się na wielokrotnym, długotrwałym, interaktywnym i konsekwentnym komunikowaniu się firmy z najcenniejszymi klientami.

MAIN GOALS

Wdrożenie narzędzia dla programu lojalnościowego.
Aplikacja zintegrowana z systemem CRM firmy.

WYZWANIE

Platforma poprzez API systemu CRM pobiera dane dotyczące wartości zakupionych przez klienta towarów i usług.
Wartość zakupów przeliczana jest w systemie na punkty, za
które przyznawane są nagrody.

ROZWIĄZANIE

Efektem prac jest aplikacja umożliwiająca klientowi wgląd w wartość dokonywanych zakupów, ilości zgromadzonych punktów oraz zamawiania nagród. System przechowuje informacje na temat wcześniej wybranych pozycji i w oparciu o nią weryfikuje liczbę punktów lojalnościowych.

ROZWIĄZANIE