Skontaktuj się
Kilka słów o mnie
Animacje video
logo JCB

UMK należy do największych uczelni w Polsce, zarówno pod względem liczby studentów, jak i oferowanych kierunków studiów. Na 17 wydziałach i w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK studiowało w 2017 roku blisko 25 tysięcy studentów, którzy kształcili się na 113 kierunkach studiów, 79 kursach i studiach podyplomowych oraz 24 rodzajach studiów doktoranckich.

CONTENT MARKETING POZWALA NA:

Celem projektu było stworzenie kompletnego systemu umożliwiającego gromadzenie danych służących do oceny indywidualnej pracowników uniwersytetu oraz generowanie raportów nt aktywności poszczególnych osób, grup czy katedr.

WYZWANIE

Narzędzie musi uwzględniać konieczność częstych modyfikacji, które wykonywane będą przez admina nie posiadającego wiedzy programistycznej. Aplikacja jest wymogiem przyznania uniwersytetowi akredytacji AACSB.

ROZWIĄZANIE

Wdrożenie oparto o framework SYMPHONY. Charakteryzuje go zwinna budowa MVP, stworzenie prostego API niewymagającego szablonów widoków, czy też nawet lekkiego landing page’a bez konieczności ładowania weń kosmicznych baz danych. Nasza aplikacja może się swobodnie rozrosnąć po zwodowaniu na rynek!

ROZWIĄZANIE

Masz dla mnie wyzwanie?

WYCEŃ PROJEKT

SOFTWARE & TECHNOLOGIES
ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE XD, ADOBE AFTER EFFECTS, HTML, CSS, SEO