logo NUXEO

Slide WE HELP BRANDS SEE WHAT WE ARE GOOD AT GROW AND THRIVE IN DIGITAL WORLD
WEB & UX
We design websites, e-shops and apps.
We research and develop User Experience solutions.
MULTIMEDIA
We create apps, games, e-cards
and multi-media presentations.
AD WORDS
We run Google AdWords campaigns.
We increase the number of website‘s visits.
CONTENT MARKETING
We advertise brands or companies
by creating original and valuable content.
VIDEO
We create animations and visual effects.
We record and edit video materials.
LOYALTY PROGRAMS
We develop loyalty programs apps as
a customer communication platform.
BRANDING
We build brand awareness to meet
customers needs and values.
GRAPHIC DESIGN
We take care of all kind print projects
from business cards to fair stands.
PHOTOGRAPHY & RETOUCH
Modern man buys product with image.
We make sure it is perfectly made.
WEB & UX
Wdrażamy serwisy www, sklepy internetowe i aplikacje
Badamy i opracowujemy rozwiązania User Experience.
MULTIMEDIA
Wykonujemy aplikacje, gry, kartki
oraz prezentacje multimedialne.
AD WORDS
Prowadzimy kampanie Google Adwords.
Zwiększamy liczbę wizyt na stronach.
CONTENT MARKETING
Reklamujemy marki lub firmy poprzez tworzenie
oryginalnych i wartościowych treści.
VIDEO
Produkujemy filmy, animacje i prezentacje.
Nagrywamy i obrabiamy materiał video.
PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE
Opracowujemy programy lojalnościowe służące
jako platforma komunikacji z klientem.
BRANDING
Budujemy świadomość marki tak,
aby odpowiadała potrzebom klientów.
GRAPHIC DESIGN
Działamy na wszystkich nośnikach
od wizytówek po stoiska targowe.
FOTOGRAFIA I RETUSZ
Współczesny człowiek kupuje obrazem.
Dbamy by był on perfekcyjnie wykonany.
Masz dla nas wyzwanie?
WYŚLIJ BRIEF
LUB
Telefon: 56 660 6006

Slide zenbox mikrofonika adobe creative